نویسنده = جعفری پویا، محمد
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی و تحلیل پراش اشعه x در آرایش‌های مربعی و مثلثی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 21-32

10.22051/jap.2019.16599.1076

مهدی سویزی؛ محمد جعفری پویا؛ مریم علیان نژادی