نویسنده = ظهیری راد، موژان
تعداد مقالات: 1
1. توزیع خوشه­ های کروی در کهکشان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 23-30

10.22051/jap.2018.8406.1028

زهرا فرحزادی؛ موژان ظهیری راد؛ مهدی خاکیان قمی