نویسنده = نعیمی، سعیدامین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار توان خروجی لیزر موجبر 2CO بر حسب پارامترهای فشار گاز و جریان تخلیه الکتریکی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 45-52

10.22051/jap.2014.1174

سمیه مرتضوی؛ سعید جلوانی؛ سجاد بتول؛ هدیه پازکیان؛ محسن منتظرالقائم؛ سعیدامین نعیمی