نویسنده = مقدسی، هانیه
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه‌ی رفتار مقیاس‌بندی رشد تومورها با استفاده از معادلات رشد پیوستار

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 69-75

10.22051/jap.2014.1176

امیر علی مسعودی؛ هانیه مقدسی