دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395 
6. مقایسه ترازهای انرژی o19 وo21 با استفاده از مدل لایه‌ای

صفحه 89-96

10.22051/jap.2017.2598

نسرین ملکی نژاد؛ محمد رضا شجاعی؛ محمدرضا سرکرده ای


7. ساخت و بهینه سازی کاتد شفاف به منظور استفاده در دیودهای نورگسیل آلی شفاف

صفحه 97-107

10.22051/jap.2017.2599

ابراهیم مهرپرور؛ عزالدین مهاجرانی؛ محمدرضا فتح اللهی؛ حسین مهرزاد؛ علی جندقیان