کاربرد تکنولوژی پلاسما در مهندسی ساخت و تولید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

امروزه به تدریج روش‌های سنتی ساخت و تولید در حال جایگزینی با روش‌های نوین تولید است که در ایران با نام «تولید مخصوص» شناخته می‌شود. پیشرفت‌های اخیر در حوزه فیزیک مانند توانایی کنترل امواج فراصوت، لیزر، باریکه الکترون، تخلیه الکتریکی و پلاسما توجه مهندسین مکانیک را به سمت استفاده از این دانش‌های جدید در تکنولوژی ساخت قطعات صنعتی معطوف داشته است. در این میان پلاسما نقشی برجسته در این حوزه دارد. قوس پلاسما نه تنها به صورت مستقیم در فرآیندهای تولیدی همچون جوشکاری و برش کاربرد دارد بلکه در کنترل سایر روش‌های نوین تولید از جمله ماشینکاری و جوشکاری با استفاده از لیزر و ماشینکاری با تخلیه الکتریکی نیز نقش برجسته‌ای دارد. در این مقاله سعی شده‌ است آخرین دستاوردهای دانش مهندسی در کاربرد پلاسما جمع‌بندی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Plasma technology for manufacturing engineering

نویسنده [English]

  • Moosa Sajed
چکیده [English]

Nowadays traditional manufacturing technologies are being substituted by nontraditional ones. Recent advances in physics like ability to control of ultra-sonic waves, laser beam, electron beam, electrical discharge and plasma arc have interested mechanical engineers to utilize these advanced technics as manufacturing technologies. Among these technologies plasma is an outstanding technic, plasma arc not only is used directly for welding and cutting procedures but also has the main role in controlling of other nontraditional manufacturing technologies like laser beam welding and machining, and electron discharge machining. The recent advances in plasma utilization for manufacturing technologies are summarized in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plasma
  • non-traditional machining
  • welding
[1] Hinds, B.K. and S.M. De Almeida, Plasma arc heating for hot
machining. International Journal of Machine Tool Design and Research,
1981. 21(2): p. 143-152.
[2] Feng, W., H. Zhou, and S.-z. Yang, Nano-indentation and wearresistance
behaviors of TiCN films by pulsed plasma on cemented carbide
cutting tool. Materials Science and Engineering: A, 2010. 527(18–19): p.
4767-4770.
[3] Mirahmadi, A., S. Saedodin, and Y. Shanjani, Feasibility study of high
frequency plasma aided rapid prototyping. International Journal of Machine
Tools and Manufacture, 2007. 47(5): p. 722-728.
[4] Shabgard, M., et al., Mathematical and numerical modeling of the effect
of input-parameters on the flushing efficiency of plasma channel in EDM
process. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 2013.
65(0): p. 79-87.
[5] Chang, G. and Y. Tu, Closed-loop control in ultrafast laser milling
process using laser triggered plasma. International Journal of Machine
Tools and Manufacture, 2012. 60(0): p. 35-39.
[6] Tani, G., et al., Evaluation of molten pool geometry with induced plasma
plume absorption in laser-material interaction zone. International Journal of
Machine Tools and Manufacture, 2007. 47(6): p. 971-977.
[7] Wu, C.S., et al., Plasma arc welding: Process, sensing, control and
modeling. Journal of Manufacturing Processes, 2014. 16(1): p. 74-85.
[8] Salonitis, K. and S. Vatousianos, Experimental Investigation of the
Plasma Arc Cutting Process. Procedia CIRP, 2012. 3(0): p. 287-292.
[9] Dewangan, S., S. Gangopadhyay, and C.K. Biswas, Study of surface
integrity and dimensional accuracy in EDM using Fuzzy TOPSIS and
sensitivity analysis. Measurement, 2015. 63(0): p. 364-376.
[10] Dubey, A.K. and V. Yadava, Laser beam machining—A review.
International Journal of Machine Tools and Manufacture, 2008. 48(6): p.
609-628.
[5] Chang, G. and Y. Tu, Closed-loop control in ultrafast laser milling
process using laser triggered plasma. International Journal of Machine
Tools and Manufacture, 2012. 60(0): p. 35-39.
[6] Tani, G., et al., Evaluation of molten pool geometry with induced plasma
plume absorption in laser-material interaction zone. International Journal of
Machine Tools and Manufacture, 2007. 47(6): p. 971-977.
[7] Wu, C.S., et al., Plasma arc welding: Process, sensing, control and
modeling. Journal of Manufacturing Processes, 2014. 16(1): p. 74-85.
[8] Salonitis, K. and S. Vatousianos, Experimental Investigation of the
Plasma Arc Cutting Process. Procedia CIRP, 2012. 3(0): p. 287-292.
[9] Dewangan, S., S. Gangopadhyay, and C.K. Biswas, Study of surface
integrity and dimensional accuracy in EDM using Fuzzy TOPSIS and
sensitivity analysis. Measurement, 2015. 63(0): p. 364-376.
[10] Dubey, A.K. and V. Yadava, Laser beam machining—A review.
International Journal of Machine Tools and Manufacture, 2008. 48(6): p.
609-628.