درباره نشریه

 

  فیزیک کاربردی ایران به طور مستقل از اسفند ماه 1390 پس از تفکیک مجله علوم پایه شروع به کار کرد و در زمینه فیزیک لیزر، فیزیک ماده چگال، فیزیک اتمی و فوتونیک مقاله چاپ می‌کند.

این نشریه طبق نامه شماره 139203 مورخ 1390/07/25 از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دارای مجوز چاپ است.

این نشریه با همکاری انجمن ژئوفیزیک ایران منتشر می‌شود.

 •      کشور محل چاپ : ایران
 •          ناشر دانشگاه الزهرا
 •          شروع انتشار: دی ماه1390
 •          فرمت:  الکترونیکی
 •          شاپای چاپی: 2783- 1043
 •          شاپای الکترونیکی2783 - 1051
 •          وضعیت چاپ: الکترونیکی
 •          نوبت‌های چاپ: فصلنامه
 •          دسترسی قبلیبلی
 •          زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 •          نوع مجلهعلمی تخصصی
 •          هزینه داوری مقاله: بله
 •          دسترسی رایگان و آزاد به مقالاتبلی
 •          نمایه شدهبلی
 •          نوع  داوریداوری دوسوکور
 •       زمان بررسی اولیهحداکثر 7روز
 •          زمان داوریحداقل 10 هفته