داوران نشریه در سال 1398

Publons

زمینۀ تخصصی

مرتبۀ علمی

نام داور

https://publons.com/researcher/1509138/bandar-astinchap

نانوتکنولوژی

استادیار دانشگاه کردستان

بندر آستین چپ

 

ریاضی کاربردی

استادیار دانشگاه گیلان

زینب آیاتی

 

فیزیک-گرایش ماده چگال

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی  اسلامی واحد تهران غرب

ژاله ابراهیمی نژاد

 

بیوفیزیک

استادیار دانشگاه یزد

امین اسماعیلی

 

ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی

استادیار دانشگاه آزادسلامی واحد رشت

موسی ایلی

 

مهندسی صنایع

استادیار دانشگاه گیلان

سید امین بدری

 

فیزیک

استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

علی بوالی

https://publons.com/researcher/1334403/m-hossein-pol

مهندسی مکانیک ـ طراحی کاربردی

استادیار دانشگاه تفرش

محمدحسین پل

https://publons.com/researcher/1818508/behnam-pourhassan/

فیزیک ذرات بنیادی

دانشایر دانشگاه دامغان

بهنام پورحسن

 

فیزیک هسته ای

استاد دانشگاه مازندران

محمدرضا پهلوانی

https://publons.com/researcher/2512028/ehsan-tavabi/

فیزیک

دانشیار گروه فیزیک دانشگاه پیام نور تهران شرق

احسان توابی

 

مهندسی مواد

دانشیار دانشگاه زنجان

محمدرضا توحیدی‌فر

https://publons.com/researcher/1913748/hossein-tavakoli-anbaran/

فیزیک هسته ای

دانشیار  دانشگا ه شاهرود

حسین توکلی عنبران

https://publons.com/researcher/1397971/gholamreza-jafari/

فیزیک ماده چگال

استاد دانشگاه شهیدبهشتی

غلامرضا جعفری

https://publons.com/researcher/1547753/sakineh-hosseinabadi/

لایه های نازک، خطوط کانتوری، زمان حکاکی، ساختارهای نانو

استادیار  دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شرق

سکینه حسین آبادی

https://publons.com/researcher/479429/soheil-khoshbinfar/

فیزیک هسته ای

استادیار دانشگاه گیلان

سهیل  خوشبین‌فر

 

گرانش و کیهان شناسی

استادیار دانشگاه خوارزمی

سالومه خوئینی مقدم

https://publons.com/researcher/3428687/sedigheh-dadras/

ماده چگال

دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

صدیقه دادرس

https://publons.com/researcher/1747951/davoud-dorranian/

لیزر پلاسما

استاد  مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما، واحد علوم و تحقیقات

داود درانیان

https://publons.com/researcher/3115438/davood-raoufi/

فیزیک

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا  همدان

داود رئوفی

 

فیزیک حالت جامد

استادیار دانشگاه رازی

شاهدخت سهرابی ثانی

 

شیمی

دانشیار دانشگاه شهیدچمران اهواز

احسان شاکرزاده

https://publons.com/researcher/2024636/nafiseh-sharifi/

نانو فوتونیک سلول های خورشیدی حسگرهای پلاسمونیک

استادیار دانشگاه کاشان

نفیسه شریفی

 

فیزیک مادۀ چگال

دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

حمداله صالحی

 

فیزیک لیزر

دانشیار دانشگاه تبریز

ابراهیم صفری

 

فیزیک خورشید

دانشیار دانشگاه تبریز

زهرا فاضل مراغه

 

اختر فیزیک

استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

مریم قاسم نژاد بافنده

https://publons.com/researcher/1398556/maryam-ghapanvari/

فیزیک هسته ای

استادیار  سازمان انرژی اتمی ایران-پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای

مریم قپانوری

https://publons.com/researcher/2964148/behzad-ghanbari/

ریاضی کاربردی

استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه

بهزاد قنبری

https://publons.com/researcher/2984953/masoud-kavosh-tehrani/

ماده چگال

استاد  دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مسعود کاوش تهرانی

https://publons.com/researcher/1398843/mojtaba-goodarzi/

فیزیک نظری

استادیار دانشگاه صنعتی اراک

مجتبی گودرزی

 

فیزیک

دانشیار دانشگاه تهران

حسین محسنی سجادی

https://publons.com/researcher/3791323/nafiseh-memarian/

ماده چگال

استادیار دانشگاه سمنان

نفیسه معماریان

https://publons.com/researcher/1526602/effat-yahaghi/

مهندسی هسته‌ای

دانشیار دانشگاه بینالمللی امام خمینی

عفت یاحقی