داوران نشریه در سال 1399

 

رشتۀ تخصصی

مرتبۀ علمی

نام داور

 

فیزیک

دانشیار دانشگاه  بوعلی سینا همدان

رضا آزادبخت

https://publons.com/researcher/1509138/bandar-astinchap/ 

نانوتکنولوژی

استادیار دانشگاه کردستان

بندر آستین چپ

 

فیزیک حالت جامد

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

ژاله ابراهیمی نژاد

https://publons.com/researcher/1310805/mohammad-hossein-ehsani/

استادیار دانشگاه سمنان

فیزیک لایه نازک

محمد حسین احسانی

 

 

فیزیک هسته‌ای

استادیار دانشگاه قم

سیده زهرا اسلامی راد

 

https://publons.com/researcher/4302900/mohammad-reza-pahlavani/

فیزیک هسته‌ای

استاد دانشگاه مازندران

محمدرضا پهلوانی

https://publons.com/researcher/3562909/mojtaba-tajik/

فیزیک هسته‌ای

استادیار دانشگاه دامغان

مجتبی تاجیک

https://publons.com/researcher/1416808/mohammad-reza-tohidifar/

مهندسی مواد

دانشیار دانشگاه زنجان

محمدرضا توحیدی‌فر

 

لیزر

دانشیار سازمان انرژی اتمی

سعید جلوانی

https://publons.com/researcher/1547753/sakineh-hosseinabadi/

لایه های نازک، خطوط کانتوری، زمان حکاکی، ساختارهای نانو

استادیار  دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شرق

سکینه حسین آبادی

 

فیزیک پلاسما

دانشیار دانشگاه الزهرا

حسین حکیمی‌پژوه

 

نانومواد

استادیار دانشگاه فرهنگیان مازندران

زهرا خورشیدی میانایی

https://publons.com/researcher/1469239/fardin-kheirandish/

کوانتم

استاد دانشگاه کردستان

فردین خیراندیش

https://publons.com/researcher/2762120/ashkan-zolriasatein/

نانوفناوری

استادیار پژوهشگاه نیرو

اشکان ذوالریاستین

https://publons.com/researcher/3115438/davood-raoufi/

فیزیک

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا  همدان

داود رئوفی

 

فیزیک حالت جامد

استادیار دانشگاه رازی

شاهدخت سهرابی ثانی

 

فیزیک

استاد دانشگاه اصفهان

محمد علی شاهزمانیان

https://publons.com/researcher/4373422/hamdollah-salehi/

فیزیک مادۀ چگال

دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

حمداله صالحی

https://publons.com/researcher/4415985/ebrahim-safari/

فیزیک لیزر

دانشیار دانشگاه تبریز

ابراهیم صفری

 

الکترونیک نوری

دانشیار دانشگاه  شهید بهشتی

کامبیز عابدی

 

لیزر

استادیار دانشگاه سمنان

مریم علیان نژادی

https://publons.com/researcher/471602/hamed-alipour-banaei/

الکترونیک نوری

دانشیار  دانشگاه  آزاد  تبریز

حامد علیپور بنایی

 

 

فیزیک خورشید

دانشیار دانشگاه تبریز

زهرا فاضل مراغه

https://publons.com/researcher/1398556/maryam-ghapanvari/

فیزیک هسته ای

استادیار  سازمان انرژی اتمی ایران-پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای

مریم قپانوری

 

لیزر ـ اپتیک و فوتونیک

استادیار سازمان انرژی اتمی

مریم کریمی

 

فیزیک

دانشیار دانشگاه تهران

حسین محسنی سجادی

https://publons.com/researcher/3266734/amir-ali-masoudi/

ماده چگال

استاد  دانشگاه الزهرا

امیرعلی مسعودی

 

https://publons.com/researcher/3791323/nafiseh-memarian/

ماده چگال

استادیار دانشگاه سمنان

نفیسه معماریان

https://publons.com/institution/4242/

ماده چگال

استاد دانشگاه گیلان

سعید مهدوی‌فر

https://publons.com/institution/4372/

فوتونیک

دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

محمدعلی منصوری بیرجندی

 

مهندسی مکانیک

استاد دانشگاه امیرکبیر

سیدسلمان نورآذر