اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 168
تعداد مشاهده مقاله 105630
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 72353
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 43 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 157 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 318 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 257 روز
درصد پذیرش 44 %