داوران نشریه در سال 1401

بندر آستین چپ

نانوتکنولوژی

استادیار دانشگاه کردستان

https://publons.com/researcher/1509138/bandar-astinchap/ 

ژاله ابراهیمی نژاد

فیزیک حالت جامد

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=7BsBeLIAAAAJ

لیلا اسلامی

 

فیزیک حالت جامد

استادیار دانشگاه ازاد، واحد علوم و تحقیقات

https://publons.com/researcher/1539476/leila-eslami/

سیده زهرا اسلامی راد

فیزیک هسته‌ای

استادیار دانشگاه قم

 

توفیق اوسطی

کوانتم

استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

 

محمدرضا پهلوانی

فیزیک هسته‌ای

استاد دانشگاه مازندران

https://publons.com/researcher/4302900/mohammad-reza-pahlavani/

مجتبی تاجیک

 

فیزیک هسته‌ای

استادیار دانشگاه دامغان

https://publons.com/researcher/3562909/mojtaba-tajik/

محمدرضا توحیدی فر

مهندسی مواد

دانشیار دانشگاه زنجان

https://publons.com/researcher/1416808/mohammad-reza-tohidifar/

زهرا سادات حسینی

ماده چگال

استادیار پژوهشگاه

 

علیرضا خرمی مقدم

فیزیک هسته ای

استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 

زهرا خورشیدی میانایی

نانومواد

استادیار دانشگاه فرهنگیان مازندران

 

فردین خیراندیش

 

کوانتم

استاد دانشگاه کردستان

https://publons.com/researcher/1469239/fardin-kheirandish/

داود رئوفی

فیزیک

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا  همدان

https://publons.com/researcher/3115438/davood-raoufi /

مرجان رجبی

 

ماده چگال

استادیار پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژی‌های نو

 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=WtIgTe8AAAAJ

صمد سبحانیان

فیزیک پلاسما

استاد دانشگاه تبریز

 

محمدرضا سلطانی

 

ماده چگال

دانشیار دانشگاه آزاد شهر ری

 

علی اصغر شکری

 

نانوفیزیک

استاد دانشگاه الزهرا

https://scholar.google.com/citations?hl=en&authuser=1&user=6n_ZK0YAAAAJ

حسین صادقی

فیزیک هسته‌ای

استاد دانشگاه اراک

https://scholar.google.com/citations?hl=en&authuser=1&user=fphjv2gAAAAJ

حمداله صالحی

فیزیک مادۀ چگال

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

https://publons.com/researcher/4373422/hamdollah-salehi/

وحید عامری

 

کوانتم

دانشیار دانشگاه هرمزگان

 

https://scholar.google.com/citations?user=v8Q-GL8AAAAJ&hl=en

مریم علیان نژادی

لیزر

استادیار دانشگاه سمنان

https://scholar.google.com/citations?hl=en&authuser=1&user=ULgg-ZAAAAAJ

حامد علیپور بنایی

الکترونیک نوری

دانشیار  دانشگاه  آزاد  تبریز

https://publons.com/researcher/471602/hamed-alipour-banaei/

علیرضا عندلیب

اپتیک، بلورهای غیرخطی

دانشیار دانشگاه تبریز

https://publons.com/researcher/4428369/alireza-andalib/

رضا فقیهی

فیزیک پزشکی

دانشیار دانشگاه شیراز

https://scholar.google.com/citations?hl=en&authuser=1&user=lEV-0AYAAAAJ

مریم قپانوری

فیزیک هسته ای

استادیار  سازمان انرژی اتمی ایران-پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای

https://publons.com/researcher/1398556/maryam-ghapanvari/

مریم کریمی

لیزر ـ اپتیک و فوتونیک

استادیار سازمان انرژی اتمی

 

سلیمه کیمیاگر

نانوساختارها

 

دانشیار دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکز

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=jhlec8AAAAAJ

مجتبی گودرزی

فیزیک

استادیار دانشگاه صنعتی اراک

https://publons.com/researcher/1398843/mojtaba-goodarzi/

سعید محمدی

 

استاد دانشگاه پیام نور

فیزیک هسته‌ای

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=n0Jl7ZQAAAAJ

افشین مرادی

نانواپتیک

دانشیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه

https://publons.com/researcher/4797867/afshin-moradi/

نفیسه معماریان

ماده چگال

استادیار دانشگاه سمنان

https://publons.com/researcher/3791323/nafiseh-memarian/

علی مقدسی

فیزیک محاسباتی

استادیار دانشگاه ملایر

 

سعید مهدوی‎فر

ماده چگال

استاد دانشگاه گیلان

https://publons.com/institution/4242/

جلیل ناجی

 

فیزیک ذرات بنیادی

دانشیار دانشگاه ایلام

 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Cp9n6jEAAAAJ

رامین نیکروز

زمین‌شناسی

دانشیار دانشگاه ارومیه