اهداف و چشم انداز

هدف فیزیک کاربردی ایران  انتشار و ترویج دستاوردهای جدید پژوهشگران ایرانی در زمینه فیزیک کاربردی و کاربرد فیزیک است و  بر درک فیزیک مبتنی بر فناوری مدرن تاکید دارد. مخاطبین مجله اساتید و پژوهشگران دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و همچنین دانشجویان مقطع کارشناسی در شاخه‌های مختلف فیزیک و علوم و فناوری‌های مرتبط با فیزیک مانند فوتونیک، مهندسی، اخترفیزیک، ژئوفیزیک، فیزیک پزشکی و بیوفیزیک هستند. مقاله­‌های منتشر شده در این نشریه نتیجه تحقیقات شخصی نویسنده (یا نویسندگان) بوده و قبلا در مجلات داخلی و خارجی به چاپ نرسیده است. محققین محترم میتوانند با چاپ مقاله در این مجله، آخرین یافته‌های علمی خود در حوزه فیزیک را  در معرض دید صاحب نظران و کاربران دانشگاهی قرار دهند. این نشریه مقالات پژوهشی و ترویجی را پس از داوری توسط استادان متخصص چاپ می‌کند.