بررسی رفتار توان خروجی لیزر موجبر 2CO بر حسب پارامترهای فشار گاز و جریان تخلیه الکتریکی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 دانشگاه

3 سازمان انرژی اتمی

چکیده

در این
مقاله رفتار توان خروجی لیزر موجبر گازکربنیک پیوسته بر حسب پارامترهای موثر در
عمل‌کرد لیزر بررسی شده است. تغییر توان خروجی لیزر بر حسب جریان تخلیه الکتریکی،
فشار و نسبت آمیزه‌ی گازی در دو لوله با قطر یکسان mm 3 و طول‌های
متفاوت 35 و cm70 مطالعه
و بهینه‌سازی شده است. بر اساس نتایج به‌دست آمده، بیشینه مقادیر توان‌های خروجی
حدود 6 و W 5/14 به
ترتیب در فشارهای 78 و mbar 50 این لوله‌ها
به‌دست آمده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of output power behavior of the waveguide CO2 laser versus gas pressure and discharge current

نویسندگان [English]

  • Somayeh Mortazavi 1
  • Saeid Jelvani 1
  • Sajad Batoul 1
  • Hediyeh Pazokiyan 2
  • Mohsen Montazerolghaem 3
  • Saeidamin Naeimi 2
چکیده [English]

In this paper, the output power behavior of the wave-guide CW-CO2 laser versus efficient parameters of laser performance was investigated. The output power variation versus the discharge current, the pressure and the gas mixture ratio was studied and optimized. The maximum output powers of 6 and 14.5 W were respectively obtained at operating pressures 78 and 50 mbar in two tubes of 3 mm same diameter and 35 and 70 cm lengths

کلیدواژه‌ها [English]

  • Waveguide CO2 laser
  • Power optimization
T.J. Bridge, et. al; Appl. Phys. Lett, Vol. 20, No. 10, (1972) 403.
G. Schafer, H. Hofman, and W.D. Peterson; IEEE Journal of Quantum Electronics,
Vol.QE-18, No. 1, (1982) 87.
R.L. Abrams and W.B. Bridges, IEEE Journal of Quantum Electronics, Vol.QE-9, No. 9, (1973) 940.
T.J. Bridge, et. al; Appl. Phys. Lett, Vol. 20, No. 10, (1972) 403.
G. Schafer, H. Hofman, and W.D. Peterson; IEEE Journal of Quantum Electronics,
Vol.QE-18, No. 1, (1982) 87.
R.L. Abrams and W.B. Bridges, IEEE Journal of Quantum Electronics, Vol.QE-9, No. 9, (1973) 940.
S.V. Deshmukh and C. Rajagopalan; Pramana- Journal of Physics, Vol. 61, No. 6, (2003) 1101.
Smith P.W., P.J. Maloney, O.R. WoodII; Applied Physics letter; Vol. 31, No. 11, (2009) 738.
L. Boscolo, G. Brauti, A. Raino, V. Stagno; Optics Communications, 507, (1987) 35.
D.Q. Hall, R.M. Jenkins and E.K. Gorton; J. Phys. D: Appl. Phys, Vol. 11, (1978) 859.
D. Crocker; J. Phys. E: Sci. Instrum. Vol. 14, (1981) 121.
A.E. Belyanko. et.al; Sov. J. Quantum Electron, 14(1). (1984).
S. Avrillier and J. Verdonck; J. Appl. Phys, Vol. 48, No. 12, (1977) 37-49.
Z. Kucerovsky and E. Brannen; Rev. Sci. Instrum, 54(9). (1983).