مدل محاسباتی برای دارورسانی هدفمند توسط نانوذرات مغناطیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/ایران. تهران.دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات. مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما

2 عضو گروه تخصصی فیزیک/ایران. تهران.دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات. مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما

چکیده

در این مقاله، استفاده از نانوذرات مغناطیسی  به عنوان عامل حمل و نقل در برنامه‌های مختلف زیستی بررسی شده  و یک فرایند مغناطیسی تجزیه و تحلیل می‌شود که در آن ذرات حامل مغناطیسی برای انتقال دارو به سمت هدف به وسیلۀ میدان مغناطیسی خارجی هدایت می‌شوند.علاوه بر این، مسیرهای نانوذرات مغناطیسی از طریق شبیه‌سازی بررسی و از طریق نرم‌افزار COMSOL پیش‌بینی شده است. به منظور تجمع دارو در محل تومور و برای جلوگیری از اثرات جانبی ناخواستۀ آن در سلول‌های سالم، لازم است که دارو به صورت هدفمند و فقط به مکان ضایعه منتقل شود  و به همین دلیل از نانوذرات برای انتقال هدفمند دارو به سلول‌های توموری استفاده می‌شود. در این میان، عوامل متعددی در حرکات نانوذرات تأثیرگذار است. قدرت میدان مغناطیسی، شکل آهنربا، اندازه و خواص مغناطیسی نانوذرات به طور چشمگیری در هدایت ذرات تأثیر گذاشته است. میدان مغناطیسی خارجی ممکن است از چند طریق ایجاد شود که در این تحقیق ما از یک  میدان مغناطیسی ناشی از دو آهنربا با ساختار ویژه استفاده کرده‌ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Computational Model for Targeted Drug Delivery by Magnetic Nanoparticles

نویسندگان [English]

  • Shahrzad Esmaili 1
  • Hossein Bayani 2
1 student/Plasma Physics Research Center, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Member of Physical Department/Plasma Physics Research Center, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this article, the use of magnetic nanoparticles as transport agents in various biological programs is investigated and a magnetic process is analyzed in which magnetic carrier particles are guided to an object by an external magnetic field for drug delivery to the target. In addition, the paths of magnetic nanoparticles are simulated using the COMSOL software. In order to accumulate the drug at tumor sites and to prevent its undesirable side effects on healthy cells, the drug needs to be targeted merely to lesion sites. Therefore, nanoparticles are used for targeted drug delivery to the tumor cells. Among these, several factors influence the movement of nanoparticles. The direction of particles is affected by strength of the magnetic field, the shape of the magnet, the size and the magnetic properties of the nanoparticles. The external magnetic field can be generated in several ways, which in this research we have simulated a magnetic field generated by two special magnets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnetic Nano Particles
  • Targeted Drug Delivery
  • Magnet
  • Nano Medicine
  • Comsol
[1] Strebhardt, K. and Ullrich A., “Paul Ehrlich's magic bullet concept: 100 years of progress”, Nature Reviews Cancer, 2008, 8(6): p. 473-480.
[2] Furlani E. P., “A Model for Predicting Magnetic Targeting of Multifunctional Particles in the Microvasculature”, (2007).4-5.
[3] Kayal S., Bandyopadhyay D., Mandal T. K. and Ramanujan R. V., “The flow of magnetic nanoparticles in magnetic drug targeting”, (2011)238-246.
 [4] Liu Y., Shah S. and Tan J., “Computational Modeling of Nanoparticle Targeted Drug Delivery”, (2012).66-67.