دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-80 
4. طراحی و ساختِ سیستمِ تعیینِ مرزِ تداخلِ موادِ نامحلول

صفحه 45-56

10.22051/jap.2014.1192

رضا قلی‌پور پیوندی؛ سجاد رحمن‌زاده توت‌کله؛ مجتبی عسکری‌له‌داربنی؛ علی عظیم‌بگی راد


5. مطالعۀ ویژگی‌های ساختار الکترونی ابررسانای Nb3Ga

صفحه 57-65

10.22051/jap.2014.1193

حمدا صالحی؛ حسین طولابی‌نژاد؛ محمد عین حصاری


6. اندازه‌گیری ویژگی‌های اپتیکی غیرخطّی لایه‌های نازک نانوساختاری مس و روی

صفحه 67-74

10.22051/jap.2014.1194

مهسا اطمینان؛ فرشته حاج‌اسماعیل‌بیگی؛ عطاءالله کوهیان؛ یاسمن گلیان؛ اسماء‌السادات معتمدی